Origami งานพับ ตุ๊กตากระดาษ

งานตัดกระดาษ งานพับกระดาษ เป็นรูปตัวตุ๊กตาแองกี้เบิร์ด

Angry Bird งานตัดกระดาษ ที่เราเรียกกันว่า Origami เป็นการทำงานฝีมือที่ง่ายและน่ารักมากๆ
Continue reading

งานฝีมือญี่ปุ่น

งานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่นงานฝีมือญี่ปุ่น